Tablice epitafijne i kartusze herbowe z krypty grobowej kościoła pw. św. Krzyża w Szamotułach

W latach siedemdziesiątych dwudziestego wieku proboszcz parafii pw. Świętego Krzyża w Szamotułach ksiądz Bogdan Kończak rozpoczął prace ratunkowo – remontowe w krypcie znajdującej się pod prezbiterium kościoła. Podjęte przez ks. Kończaka prace były konieczne ponieważ tynki i podłoga w krypcie były w bardzo złym stanie. Krótka relacja z wizji lokalnej ks. Kończaka i wojewódzkiego konserwatora […]

Czy pod pomnikiem Armii Czerwonej pochowano szamotulan?

Wczoraj, 21 grudnia 2019 r, zlikwidowany został Pomnik Bohaterów Armii Czerwonej, który przez wiele lat stał przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Szamotułach.  W kontekście tego wydarzenia chcielibyśmy podzielić się pewną hipotezą oraz prosić Was o wsparcie w rozwianiu pewnej tajemnicy. W Głosie Wielkopolskim z 5 maja 1945 pojawiła się krótka notka o uroczystym pochówku ofiar […]

Matka Boża Szamotulsko – Kazańska według Wirobowskiego i Kałużyńskiego!

Obraz Matki Bożej Szamotulskiej pojawił się w świadomości historycznej i społecznej mieszkańców Szamotuł około 1664 roku.  W tym okresie poprzez liczne komentarze o ambicjach historycznych i teologicznych kult obrazu przeniknął do sfery sacrum, stał się  archetypem religijnej świadomości Szamotulan i Wielkopolan, stał się znany w całej Rzeczypospolitej. Przekazy historyczne dotyczące kultu z reguły opierały się […]

Chrzcielnice z kościołów powiatu szamotulskiego [GALERIA]

Przed trzema laty Muzeum Zamek Górków w Szamotułach wydało książkę zatytułowaną: „Almanach baptysteryjny powiatu szamotulskiego”. Pomysł na książkę w 2016 roku był oczywisty. W 2016 roku obchodziliśmy 1050 rocznicę Chrztu Polski. Z tej okazji w wydawnictwie MZG Szamotuły pojawiło się 14 zdjęć chrzcielnic pochodzących z kościołów powiatu szamotulskiego. Jest jeszcze w sprzedaży. Atutem muzealnego wydawnictwa […]

Szamotuły: Zaduszki Poetyckie 2019

– Dziś wielcy poeci schodzą z cokołów, by rozbrzmiewać w tej sali, sali kina Halszka, a to za sprawą młodych recytatorów z siedmiu średnich szkół powiatu szamotulskiego – mówiła podczas inauguracji XIII Zaduszek Poetyckich 14 listopada Aleksandra Słomińska z Szamotulskiego Ośrodka Kultury. W trzech odsłonach koncertów konkursowych usłyszeliśmy teksty m. in. Z. Herberta, W. Szymborskiej, […]

Świat Pacykowa w Muzeum Zamek Górków w Szamotułach

7 listopada 2019 roku – o godzinie 18.00 odbył się wernisaż wystawy poświęconej ceramice pochodzącej z fabryki fajansów w Pacykowie. Pracownikom muzeum udało się zebrać na wystawie około 230 obiektów. Fabrykę w Pacykowie założył lwowski właściciel sklepu z fajansem i porcelaną Aleksander Rogala Lewicki. To jego pomysłowość i zamiłowanie do wyrafinowanych fajansowych figurek zdecydowało o […]