Poszukiwania zaginionych dzieł sztuki z szamotulskiej bazyliki. Opowiada Jarek Kałużyński

W listopadzie 2014 roku ksiądz kanonik Mariusz Marciniak poprosił mnie o zeskanowanie zdjęć i przesłanie ich do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, które wówczas zajmowało się próbą odzyskania skradzionych i wywiezionych obrazów z ołtarza głównego kolegiaty w Szamotułach. Zdjęcia pochodziły z zasobów parafii. Były to 2 zdjęcia i to dość złej jakości (odbitki na papierze, które w […]

Ilja Aristow (Eliasz Arystow)

Wychodzi na to, że Ilja Aristow był w Szamotułach bardzo popularny. Wspominają o tym jego uczniowie. Wspomina o tym także kronikarz dziejów naszego miasta R. Krygier. Rzadko jednak przypomina się o tym, że zasłużony pedagog umarł samotnie w szamotulskim przytulisku znajdującym się wówczas przy ulicy Bolesława Chrobrego. Aristow był Rosjaninem. Czasami błędnie przytacza się nazwę […]

Ciąg dalszy śledztwa w sprawie ołtarza polowego z Szamotuł

Pojawiły się nowe informacje związane z historią ołtarza polowego z Szamotuł. Na podstawie najnowszych badań pozwolę sobie zestawić kilka kolejnych faktów. Po pierwsze – prawdopodobnie w latach 1883 – 1914 – w poznańskiej księgarni Antoniego Cybulskiego – sprzedawano fotografię ołtarza polowego z Szamotuł (vide publikowana przez nas reklama). Niewykluczone zatem, że fotografia z szamotulskiego ołtarza […]

Cegiełka wawelska 1921 – czyli jak Szamotulanie pomagali w odbudowie Wawelu

W 1795 roku znaczna część Małopolski wraz z Krakowem została zajęta przez Austrię (III rozbiór I RP). Ogółem w wyniku zaborów w granicach państwa Habsburgów znalazło się sto trzydzieści tysięcy kilometrów kwadratowych i przeszło cztery miliony obywateli I RP. Każdy Anschluss (przyłączenie, zabór)  rządzi się swoimi prawami, a każdy najeźdźca prowadzi na podbitych ziemiach własną […]

Szamotulscy wolnomularze: Leon Szulczewski i Henryk Wysocki

Opatrując tytuł tekstu frazą „szamotulscy wolnomularze” nie chciałem Państwa sprowokować. Nie zależało mi na tym, aby zainicjować dyskusję na temat historii masonerii i losów światowego spisku. Chciałem po prostu napisać coś o muratorach, bo to właśnie trzynastowieczne cechy murarzy – zwanych w średniowieczu muratorami – zainicjowały powstawanie masońskich lóż na całym świecie. W Szamotułach rzecz […]

Ks. Kaźmierski: “Oto na ziemi należącej do Państwa, powstać mają jako pierwsze na ziemi polskiej domy robotnicze”

Tereny dzisiejszej ulicy Wiśniowej, Długiej i Zielonej są wszystkim szamotulanom znane. Gęste zabudowania jednorodzinne, bloki mieszkalne, przychodnia lekarska i przedszkole, jednak to wszystko mogłoby dzisiaj nie istnieć gdyby nie pierwsi osadnicy tych terenów – powstańcy wielkopolscy, którzy pojawili się tam w wyniku charytatywnej inicjatywy podjętej przez szamotulski oddział BBWR we współpracy z ówczesnymi władzami miasta […]

Wacław Badurski wielki strongmen przedwojennej Europy

Dzisiaj chcemy opowiedzieć o Wacławie Badurskim szamotulskim „Pudzianie”, który urodził się w Dortmundzie w 1902 roku i po pełnym chwały życiu zmarł w 1996 roku w Szamotułach. Spoczywa na cmentarzu parafialnym w Szamotułach. Nim Badurski stał się „polskim Samsonem” ukończył w Dortmundzie czteroletnią szkołę kształcącą specjalistów w budowie maszyn. Według śp. Romualda Krygiera już jako […]

Patriota Rakowski i mord w Przyborowie

W latach 1928 – 1933 roku stosunki polsko – niemieckie były bardzo napięte. Oprócz polskich i niemieckich polityków dużą rolę w rozbudzaniu narodowych fobii odgrywali także publicyści. Śmiem nawet twierdzić, że odgrywali oni role najważniejsze. Wystarczy przejrzeć roczniki „Gazety Szamotulskiej” z tego okresu. Pozwolę sobie zacytować kilka tytułów: „Niemcy okradają naród polski z godności”, „Fala […]

Kazimierz Starzonek zwykła historia zwykłych ludzi!

11 sierpnia 1936 roku odbyły się w Pniewach zawody pływackie pod patronatem ówczesnego starosty szamotulskiego Adama Narajewskiego i Powiatowej Rady Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego. Konkurencje pływackie rozgrywano na terenie malowniczo położonych łazienek w Pniewach! Do zawodów mógł przystąpić „(…) każden kto w wodzie czuł się jak ryba i nie groziło mu zatonięcie jak kamień” […]

Transmisja nabożeństwa z kolegiaty szamotulskiej – październik 1936 rok

W 42 numerze ogólnopolskiego „Ilustrowanego Tygodnika Informacyjnego Antena” znajduje się całostronicowa informacja o planowanej transmisji radiowej z wnętrza „Kolegiaty” w Szamotułach! Numer pojawił się w sprzedaży w sobotę i niedzielę 1936 roku. Transmisję zaplanowano na 18 października 1936 roku (niedziela). Dwa dni później (wtorek 20.10.1936) szczegóły transmisji relacjonował w – „Gazecie Szamotulskiej” redaktor podpisujący się […]